תפריט ראשי

 

 

כניסה למערכת

תקציב

 

 

 

תקציב

1.

  • ממשק תקציב מלא (פורמט דקל) כולל - כתב כמויות מפורט , משאבים (ספקים/קבלנים) ושלבי ביצוע.
  • כתב כמויות מפורט לרמת הדירה/חלל.
  • שמירת מהדורות , השוואת מהדורות ומעקב אחרי השינויים לאורך חיי התקציב.
  • בקרה תקציבית מפורטת ומלאה – מהדירה הראשונה , איתור חריגות תקציב בזמן אמת.
  • הגבלת הזמנות חומרים וקבלנים למסגרת התקציב.
  • אפשרות להעמסת סעיפי תקורה וניתוח מרכיבי העלויות.
  • תקציב חכם – לומד, משפר ומדייק מפרויקט לפרויקט את יכולת הערכת התקציב.

 

חזור >>

 

הפעל נגישות

בניית אתרים